Bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenadan
Başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan
Âsûde olam dersen eğer gelme cihâna
Meydâna düşen kurtulamaz seng-i kazadan